Η ταχύτητα που φορτώνει το site σας σχετίζεται άμεσα με τη θέση σας στο Google - δείτε γιατί (+τα Links της εβδομάδας)

Submitted on 19/08/2013 - 14:56
Category : Marketing

Ενδιαφέροντα άρθρα και insights για το Digital Marketing, το Web Design, το Web Development, το Social Media Marketing και το Inbound Marketing.

Testing if an element exists in document with jQuery

Submitted on 22/03/2010 - 19:30

We really love open source here in Wedia, and jQuery is the open source Javascipt library we prefer. A very common task we perform, specially on large scale sites, is to check if an element exists on a specific document (page) before doing something with it. Sure, jQuery is not throwing any errors or warnings, although the Javascript code runs without any particular reason and as a result we enforce the browser to waste valuable resources for nothing. In large scale sites this issue can really slow things down.

WordPress and HTML 5

Submitted on 06/03/2010 - 20:00

Since we keep an eye on upcoming HTML 5 (especially the new video playing capability) and work with wordpress in smaller projects, we found the presentation that follows - although lenghty - quite informative. Spend some time watching it.