Η πρόσβαση στο internet μέσω mobile συσκευών αυξάνεται ραγδαία! (infographic)

Submitted on 26/09/2013 - 12:11
Category : Marketing
Χρήσιμα δεδομένα και στατιστικά για το πώς οι mobile συσκευές αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το internet, αναζητούν και αποφασίζουν τι να αγοράσουν!

Google Insights

Submitted on 13/11/2011 - 11:30
Tags: Facts  Google  Statistics 

Εκμεταλλευόμενο τον απίστευτα μεγάλο αριθμό των δεδομένων που διαχειρίζεται η Google αλλά και τρίτες πηγές, ξεκίνησε τη λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας με τίτλο Google Insights

Google and Memory

Submitted on 04/10/2011 - 11:30
Tags: Google 

Check out what Google has done to our brains and how it has affected our every day activities.

google memory

Google: A New Media Land ?

Submitted on 22/03/2011 - 12:30
Tags: Google  New Media  YouTube 

Up until now Google had a very specific role in the web industry offering a wide variety of Internet based services and products, and inventing in internet search, cloud computing, and advertising technologies made them No.1 technology corporation in the world.

The rapid growth of YouTube though has given Google a wide new field to invest and play on, and in the following NYTimes article you can read some extra details about the new evolving mission of this giant ...