Παράθυρο με θέα το design - Μελετώντας το νέο λογότυπο της Microsoft

Submitted on 28/08/2012 - 04:00
Category : Design
Tags: Creative 
Μετά από 25 χρόνια ουδέτερης εταιρικής ταυτότητας η μεγάλη εταιρεία πληροφορικής Microsoft επιστρέφει πλέον ανανεωμένη με μια προσπάθεια διόλου ευκαταφρόνητη να προσεγγίσει τους φίλους του design καθώς και τους υπόλοιπους χρήστες που τους έχει παρασύρει το ρεύμα της εποχής.